fredag 30 maj 2008

Fantastisk dag i södra skärgården

Idag invigdes två nya naturreservat i Stockholms län. Det var Ålö-Rånö respektive Nåttarö naturreservat som landshövdingen Per Unkel invigde.

En fantastisk dag! Solen sken, vädret var på topp, liksom deltagarantal och humöret hos alla som deltog, uppemot 50-talet personer. Vi startade resan med Utö Express från Årsta brygga, ja de flesta från Cityterminalen i Stockholm. Sedan blev det en tur till Nåttarö, via Ålö till Rånö och tillbaka till Årsta brygga.

1998 fick Skärgårdsstiftelsen en otrolig gåva av Stockholms stad, all mark som staden ägde i skärgården, en hel del faktiskt, överlämnades till stiftelsen. Bland dem öarna som jag nyss nämnde. Genom beslutet om naturreservat som dagens invigning celebrerade, har nu alla öar som staden skänkte fått detta skydd. Mer kan du läsa om dessa öar, ja om stiftelsens verksamhet överhuvudtaget, på www.skargardsstiftelsen.se

För övrigt hoppas jag att det goda och varma vädret består i helgen. Gräset ska klippas på stugtomten, men först måste en ny gräsklippare inköpas. Och jag hoppas naturligtvis också på annat sätt få njuta av solen.

Inga kommentarer: