måndag 19 maj 2008

Ointresse? Slöhet? Eller ..? - EU-regler införs inte

EU:s nya regler om effektiva energitjänster skulle ha införts senast i lördags. Sveriges hann inte införa dem. Däremot har Näringsdepartementet meddelat att Sverige inför de nya reglerna tidigast den 1 juli 2009.

För att göra det lättare att planera energiförbrukningen ska elmätare visa hur mycket varje enskild kund förbrukar. Energiföretagen blir tvingade att skicka elräkningar som går att förstå. Det ska finnas enkel och tydlig information om hur man sparar energi och den offentliga sektorn ska föregå med gott exempel.

Om de nya reglerna genomförs fullt ut kan de spara energi motsvarande ungefär en tredjedel av EU:s mål att minska energikonsumtionen med 20 procent fram till 2020.

Och det sker i Sverige när alla pratar aktiv klimatpolitik!

För övrigt vill jag meddela att jag återigen, efter några kallar mornar, i morse runt 7-tiden kunde avnjuta min frukost i värmande sol.

Inga kommentarer: