söndag 25 maj 2008

Tyskland sagt ja till nya EU-fördraget

På fredagen sade tyska Bundesrat ja till Lissabonfördraget. Det tyska parlamentets andra kammare, Bundestag, röstade för det nya EU-fördraget i slutet av april. Efter förbundsrådets klartecken på fredagen återstår nu en underskrift av Tysklands president Horst Köhler. Tyskland blir därmed det 14:e landet att godkänna det nya EU-fördraget.

Samtliga EU´s 27 medlemsländer måste godkänna det nya EU-fördraget för att det ska kunna träda ikraft 2009. Formerna för godkännandet av fördraget avgörs av respektive medlemsland. Irland är det enda land som planerar att folkomrösta om det nya fördraget.

Jag tycker det är hög tid, minst sagt (!) för riksdagspartierna att ta itu med sin uppgift att diskutera varför ska Sveriges riksdags godkänna det nya fördraget. EU-ministern Cecilia Malmström gör mer än godkänt , men var är övriga statsråd och inte minst partiföreträdarna?

För övrigt tycker jag det ska mycket roligt att för första gången ta plats i Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter. Plenarsessionen startar nu på tisdag den 27 maj och avslutas på torsdag den 29 maj. Jag sitter i kammaren för regionala myndigheter. Hoppas jag kan sköta bloggen också ifrån Strasbourg!

Inga kommentarer: