torsdag 29 maj 2008

Jungfrutalat i Europakongressen

Idag var det så dags för "jungfrutalet" i kongressen. Nervöst och lite stapplande i inledningen. Men det gick vägen!

Mina två ändringsförslag vann kongressens gillande. Det första genom en kompromiss framförd av rapportören och det andra förslaget accepterade hon trots att hon inte delade min uppfattning.

Ja så kan det också gå till.

Nu uppmanas alla Europas kommuner och landsting/regioner att bygga partnerskap med föreningslivet. Ett arbete som redan pågår i flera av Sveriges kommuner. Också på nationellt plan pågår i dagarna en process att sluta en överenskommelse i viktiga frågor mellan staten och föreningslivet.

Demokratiberedningen i Haninge, som jag leder, blir nu ett viktigt forum för samtal om hur vi ska förhålla oss till den kommande nationella överenskommelsen. Och om och hur vi ska hantera uppmaningen från Europakongressen för kommuner och regioner. Europaarbetet och det lokala arbetet i Haninge hänger ihop. Nu ska vi tydliggöra detta samband. Här finns det viktiga uppgifter för alla goda konstruktiva krafter.

För övrigt hoppas jag på bra väder imorgon fredag den 30 maj. Vi ska då med landshövdingen Per Unkel´s medverkan inviga naturrservaten Åla-Rånö och Nåttarö.

Inga kommentarer: