onsdag 21 maj 2008

Fantastiska resultat i Klockarbergsskolan

Klockarbergsskolan i Brandbergen (ett sk utsatt område) har på bara ett år skapat fantastiska resultat i matematiken! Från knappt 30% godkända elever till nästan 100% (sånär på en elev!). Det är bara att buga och gratulera!

Och vilka fantastiska underkurer använda pedagogerna? Mycket mera pengar? Inte alls. Iställer har det varit "kunskapsfokus", inget hokus pokus! Ja lite har förstås förändrats; barngrupper om max 15 elever, ämnesindelade utvecklingsgrupper, kunskapskontroller och rapport till rektor om varje elevs resultat. Det har också varit små arbetslag och med stor frihet för dem att använda sina resurser. Elevstödet har funnits i klassrummen och inte i andra rum, elevvårdsteamet har arbetat konsultativt.

Barnen har också engagerats genom att målen för undervisningen diskuterats med dem. Hur ser de ut osv. Ja målen för åk 5 har varit i fokus redan från första klass. Och sedan har man naturligtvis kommunicerat målen med föräldrarna.

Inget hokus pokus och/eller mera pengar. Istället har klokhet och prioriteringar på kunskap väglett pedagogerna. Spelreglerna för umgänget i klassrummet har också varit tydliga och kommunicerade.

Jag hoppas nu bara att Klockarbergsskolans resultat smittar av sig, till alla skolor,åtminstone i Haninge.

En förutsättning för att lyckas har också varit engagerade lärare och att aldrig börja med att se alla hinder för framgång. Ett positivt och tillåtande arbetsklimat i klassrummet har också väglett utvecklingsarbetet.

1 kommentar:

Roger K sa...

Ja, och om kommunens ansvariga kunde åtgärda skolans usla inbrottslarm som under sommaren minst har larmat ett 15-tal gånger, och rektorn inte gör något åt problemet så vore det ännu bättre. Senast stod det och tjöt ikväll mellan kl 21.20-22.05.

"Klockarbergslärka" är f n ett nytt begrepp häruppe i Brandbergen. det du Raymond!