tisdag 27 maj 2008

Första dagen av Europa-kongressen

Dagen började med att vi skulle komma in i byggnaden. Vi behövde ju kort för att visa behörighet att vara i lokalerna. Väntans tider. I värmen!

Sen var det partigruppsmöte, med liberala gruppen. Intressant och lärorikt. Keith Whitemore från Storbrittannien, var ordförande med bravur. Vi fördelade 'våra' platser i byran, olika kommittèer osv. Allt enligt överenskommet poängsystem mellan partierna.

Sedan var det dags för öppnandet av själva kongressen. Högtidligt. 8 språk, naturligtvis inte svenska. På min vänstra sida hade jag Mr Lezrek Swetalski, liberal från Polen, och på min högra sida Mrs S. Svavarsdottir, socialist från Island. Vi sitter alltså varken i partiordning eller nationsvis. Val och anföranden, anföranden, anföranden ..... Lärorikt. Lite tråkigt eftersom det inte blir någon debatt; ja knappast något meningsutbyte alls.

Efter en god lunchbuffèe, arrangerad av Malmö stad, som är värd för en stor europeisk kongress nästa sommar, var det dags för den regionala kammaren, drygt 300 delegater. Vi behandlade en rapport om den regionala demokratin i Grekland och en om hur regionerna i Europa finansierar sin verksamhet.

Så var denna arbetsdag till ända. Mycket nytt att lära. I sinom tid ska jag lära mig hur det går till.

Inga kommentarer: