fredag 22 augusti 2008

Falska beskyllningar om Ro(s)enön!

En mycket olycklig följd när Rosenöns konferensanläggning säljs är att 25 anställda mister sina jobb. Detta försöker socialdemokraterna i Haninge på alla sätt antyda är kommunledningens fel.

Man häpnar över (s) förmåga att skylla ifrån sig! Säljare av Rosenön är Hyresgästföreningen, som är mycket nära S-rörelsen. På frågan varför man inte kunde låta de anställda köpa anläggningen och driva den vidare svarar ordföranden (och partikamraten) Barbro Engman att "deras bud var inte konkurrenskraftigt", inte tillräckligt högt alltså. När privata företag med många anställda lägger ned sin verksamhet brukar (s) kräva att man tar sitt ansvar och ordnar ersättningsjobb. Så viktig var omsorgen om de anställda i s-närstående företag.

(S)opa rent framför egen dörr istället för att anklaga kommunledningen för allt möjligt. Lämpligtvis borde socialdemokraterna i Haninge tala med sina vänner i Hyresgästföreningen och kräva att de anställda får hjälp att hitta nya jobb. Det skulle vara betydligt mer konstruktivt en den eviga klagovisa som hörs från(s) nu förtiden.

För övrigt kan jag meddela att jag redan fått uppbackning i min kandidatur inför Europaparlamentsvalet den 7 juni nästa år. Det är roligt och uppfordrande. Men först gäller nu att få stort stöd av centermedlemmarna i den kommande medlemsomröstningen.

Inga kommentarer: