torsdag 21 augusti 2008

SL satsar på bättre kollektivtrafik i Haninge

Fler turer och fler människor som kan åka kollektivt är mycket positivt. Därför är det mycket bra att SL nu satsar rejält på att utveckla kollektivtrafiken.

SL har denna vecka åter öppnat för pendeltågtrafiken söder om Västerhaninge. Dessutom är det fyra busslinjer i Haninge (807, 809, 810 och 818) som får fler turer så fler kan resa kollektivt. De nyrenoverade pendeltåg­stationerna har bl a bättre trafikinformation och bättre tillgänglighet för funktionshindrade. Det är mycket efterlängtat och bra.

Inför nästa års trafik utreds också nu förlängda och förtätade busslinjer för en rad platser. Bussar utrustas också successivt med trygghetskameror för ökad säkerhet.

Senare i år planeras ytterligare förstärkningar av pendeltågen med fler tåg i morgonrusningen. Även bussförbindelser till Skärholmen och Flemingsberg utreds.

Jag hoppas också mycket angelägen om att SL förbättrar turtätheten för direktbussen Dalarö - Gullmarsplan, ja också om det inte vore på sin plats att utsträcka trafikeringstiden. Nu går sista bussen så tidigt som 18:50 från Gullmarsplan. Linjen är populär och är ett reellt alternativ till bilismen. Och den kan bli ett än bättre alternativ om trafikeringstiden utökas.

För övrigt hoppas jag på att det är regnfritt i helgen. Det är nämligen Haninge-dagen! Läs mer på www.haninge.se

Inga kommentarer: