fredag 29 augusti 2008

Regeringen tar strid för presstödet

Underhandsuppgifter har lämnats till regeringen från EU-kommissionen om att det svenska presstödet strider mot EU-regler. Regeringen har därför under lång tid sökt lösningar för att tillgodose EU´s synpunkter och regler (?). Detta har upprört många. Mångfalden i media har bl.a sagts offrats till förmån för konkurrensen.

Regeringen har nu vänt. I dagens Svenska Dagbladet meddelar kulturministern att " (borde) 2006 års riksdagsbeslut kunna genomföras utan invändningar från kommissionens sida". Heder åt regeringen att nu ändrar uppfattning och inte viker ned sig.

För övrigt anser jag att EU inte ska styra svensk press- och mediapolitik. Ska EU ägna sig åt värna och utveckla mångfalden (också inom medier) , inte slåss för enfalden (konkurrens, konkurrens .........)

Inga kommentarer: