måndag 25 augusti 2008

Från 50 till 4 långtidsarbetslösa ungdomar på ett år!

Långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Haninge är nu nästintill obefintlig. Hur har det gått till? Enkelt, för det har handlat om direktkontakt och individuellt stöd till ungdomarna. I Svenska Dagbladet från igår kan du läsa mera.

Marie Litholm (kd) och ordförande i Samordningsförbundet berättar: För ett år sedan startade Samordningsförbundet i Haninge ett särskilt handledarteam för arbetslösa ungdomar i Haninge. Genom nära samarbete mellan skola, socialförvaltning och arbetsförmedling har vi lyckats fånga upp ungdomar som saknar sysselsättning. Alla ungdomar som har anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen har fått direktkontakt med handledarteamet som ger individuellt stöd till jobb.

Handledarteamet i Haninge är ett utmärkt exempel på arbetsmarknadspolitikens möjligheter när man släpper fram lokal samverkan. Det visar hur viktigt det är att kommunen ges fortsatt möjlighet att samverka med Arbetsförmedlingen för att hitta effektiva arbetssätt och vägar till arbete. Och att Arbetsförmedlingen ställer upp med de resurser man har, och inte i "brist på resurser" säger att man inte kan, har tid eller orkar med.

För övrigt kan jag konstatera att OS nu är slut. Många säger sig få abstinensbesvär. Själv hoppas jag nu på fler deckare istället för OS-tid i TVn.

Inga kommentarer: