onsdag 13 augusti 2008

Nu fortsätter vi styra rätt, i Haninge!

I måndags kom jag hem "från fjället". Och strax före lunch öppnade jag dörren till arbetsrummet i kommunhuset. Vilken posthög! Inte bara kuvert, kommunala handlingar eller tidningar. Lite reklam hade också kommit in under sommarens ledighet.

Mest i högarna fanns naturligtvis olika kommunala handlingar. Tex. ärendelista och bilagor till
kommunstyrelsen 25 augusti; sammanlagt över 300 sidor att läsa inför dagens kommunsty relseberedning. Mycket var "gamla", välkända frågor men läsa måste man ändå göra! Och fundera över om oppositionen kommer att agera och i så fall hur.

Måndagen rymde också en ordförandeberedning inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde.
Alla tre beredande, ja för det mesta, utskottens ärenden föredrogs och diskuterades, mycket eller lite. Så nu känns det bra inför kommande onsdag 20 när alla tre utskotten "ligger på en rad".

På måndagkvällen hade vi också ett möte med majoritetens kommunstyrelsegrupp. En timme för genomgång och diskussion av aktuella frågor. Ett samspelt gäng, men så har vi också tränat ;-)

Tisdagen ägnade jag till planering av Demokratiberedningens arbete. Mina medarbetare, Marika Dagenbrink, kommunstyrelseförvaltningen, och Sara Lindberg, politisk sekreterare ägnade dagen till samtal och planering av det kommande årets arbete. Så nu får beredningen något att fundera på när den möts i början av september.

Tisdagkvällen var det dags för styrelsemöte med Centerpartiet i Haninge och sedan med partiets kommunalt förtroendevalda. God stämning och hög i tak! Vi pratade mest om Haninge-dagen den 23 augusti och lita andra opinionsbildande aktiviteter. Det tog drygt två timmar, mycket att prata om efter sommaruppehållet! Politiskt ägnades ärendena till kommunstyrelsen den mesta tiden.


För övrigt kan jag meddela att det mycket roligt, lärorikt och spännande att idag "döpa" kolmilan på Gålö, som Gålö Gärsar nu byggt upp. Emma heter milan efter öns yngsta innevånare. Tack för att det finns så hängivna och ideellt arbetande människor!

1 kommentar:

Anonym sa...

Kul att läsa och intressant att få en inblick i en "vanlig" förtroendevalds vardag.