fredag 15 augusti 2008

Spårbilstrafik i Haninge? Varför inte!

Centerpartiet i Haninge vill att kommunen studerar möjligheterna att bygga för spårbilstrafik i den kommande Vega-staden. Det vill vi för att Haninge kommun ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågorna för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Spårbilar är en sådan viktig utvecklingsfråga.

Framtidens kollektivtrafik måste baseras på ett flertal kombinationer av olika trafikslag. Dessutom måste möjligheter till mer efterfrågebaserad trafik blir mycket bättre. Spårbilar erbjuder sådana möjligheter.

I en framtid kanske vi kan knyta en spårbilslinje från/till Vega med Brandbergen via Handen, ja varför inte det kommande arbetsplatsområdet Albyberg? Ett annat område som kan studeras för spårbilstrafik vore nuvarande Jordbro industriområde. Ja hela Jordbro bostadsområde kanske kan få en spårbilslinje som ersättning för befintlig matarbusstrafik till/från pendeltågstationen?

I flera svenska kommuner pågår också nu utvecklingsdiskussioner kring spårbilstrafik. Vi hoppas att kommunledningen beslutar utreda spårbilstrafik inför färdigställandet av Vega-staden och/eller andra områden inom kommunen. Vi i Centerpartiet Haninge vill att ett beslut fattas om detta så snart det bara är möjligt!

För övrigt håller jag med Karl-Erik Olsson, (c) fd svenskt statsråd och senare ledamot av Europaparlamentet, när det gäller hur den svenska regeringen hanterar presstödsfrågan. Låt inte EU styra och ställa på förhand! Låt mångfalden i tidningsvärlden gå före enfalden av de som säger uttolka EUs regelssystem! Se dagens Svenska Dagbladet, Brännpunkt!

2 kommentarer:

Hemmestahasses blog sa...

Jätteroligt Raymond med spårbilar i Haninge och Vegaområdet. Ser fram emot fortsättningen. Instämmer också helt med min gamle EU-parlamentskollega Karl Erik Olsson och Dig om regeringen och presstödet. Vi skall inte bara göra vad vi "tror" EU kräver utan behålla vårt presstödd och driva frågan politiskt och i sista hand rättsligt om EU-kommissionen verkligen ställer konkreta kravg.
Hälsn Hans L

Raymond Svensson sa...

Ja nu gäller dett kommunerna går före och får SL, landstinget och regeringen att ställa upp!