måndag 23 augusti 2010

Sakligt och politiskt - rätt sänka skatten för pensionärerna

Alliansregeringens främsta företrädare skriver idag på DN Debatt:

"Vi har nu enats om ytterligare skattelättnader för Sveriges pensionärer. I ett första skarpt steg 2011 vill vi förstärka det förhöjda grundavdraget med 2,5 miljarder kronor – utöver vårt tidigare förslag om 5 miljarder. Som en reform­ambition – om ekonomin tillåter – öppnar vi också för ett andra steg på 2,3 miljarder kronor. Med de redan genomförda stegen innebär detta en skattesänkning på 7.070 kr per år för en garantipensionär och 10.194 kr för en pensionär med 200.000 kr i pension."

Det är sakligt motiverat. Liksom politiskt. Jag har tidigare argumenterat för att regeringen måste sänka skatten ytterligare för pensionärerna. Det som nu regeringsföreträdarna tillkännager, ligger helt i linje med vad många, pensionärer som många andra, tyckt och känt. Regeringen lyssnar och när pengar finns så handlar den.


Per Altenberg, Per Ankersjö, Thomas Böhlmark, Johan Westerholm,

Svd,

Inga kommentarer: