torsdag 19 augusti 2010

Utveckla dialogen med medborgarna - nyttja Internet

KOMMEK, en stor nationell konferens och mässa i Malmö om kommunal ekonomi avslutas idag. De flesta av landets kommuner, landsting och regioner finns på plats, politiker som tjänstemän.

Ett av seminarierna handlade om medborgarbudget. Jag hade förmånen att vara en av föreläsarna. Anledningen till detta var naturligtvis det arbete som Haninge kommun bedrivit kring medborgarbudget; Du bestämmer - Eskilsparken. Mina funderingar kring ämnet hittar du här.

Det är viktigt att traditionella mötes- och dialogformer kompletteras med nya. Inte minst sådana som bygger på olika Internet-lösningar. Vi får inte vara rädda för att våga pröva saker som inte inte riktigt säker vet om de fungerar. Behovet av nya verktyg i demokratilådan är stort, mycket stort. Därför glädjer jag mig åt att Haninge kommun i bred enighet beslutat om att utveckla en e-demokratistrategi. En viktig uppgift för kommande demokratiberedning.

Det är inte bara kommunerna som måste utveckla nya verktyg för att öka medborgarnas inflytande och delaktiga. De politiska partierna behöver också fortsätta utvecklingsarbetet för att t.ex. stärka medlemsinflytandet. I takt med partiernas "kampanjfokusering" har nämligen medlemsinflytandet devalverats vad gäller politikens utformning; inte minst riktning. Ska medlemsskapet vara åtråvärt måste också det vara förenat med bl.a. goda möjligheter att påverka politiken. På kort som lång sikt. Internet ger ökade förutsättningar för detta.

Bloggare om medborgardialog
Bloggare om demokrati
Bloggare om e-demokrati

För övrigt tycker jag att Centerpartiets förslag om nystartfrizoner för nya och fler företag i vissa utsatta områden är mycket bra. Jag har bara ett tillägg: skärgården i Stockholms län bör generellt omfattas av dessa zoner.

Inga kommentarer: