onsdag 25 augusti 2010

Satsning på barn och ungdomars hälsa - angeläget

Av och till fylls tidningars sidor med uppgifter om hälsotillståndet hos barn och unga. Allt fler mår sämre, många har bristande framtidstro, är utsatta för mobbning, diskriminering.... Listan kan göras längre.

Regeringen väljer nu att satsa på skolhälsovården. Det gör de rätt i. En skola som ska vara i världsklass måste också ha en helhetssyn på barnens och ungdomars livsvillkor. God hälsa är en viktig faktor för att eleverna ska kunna tillgodogöra det som skolan erbjuder och har till uppgift att verka för.

SCB presenterade i våras en undersökning om skolbarns psykiska hälsa. Starkt oroväckande var resultaten för bl.a. Haninges del. Vi i kommunledningen agerade så snabbt vi bara kunde: berörda förvaltningar fick i uppdrag att under ledning av kommunstyrelseförvaltningen genomföra en kartläggning av kommunens samlade arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa. Och att också bl.a. föreslå en strategi för det fortsatta arbetet. Snart ska kartläggningen och förslag till strategi presenteras.

Helt klart är att det behövs ökade insatser; inom skolhälsovården men också inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag lovar som kandidat till bl.a. Haninge fullmäktige att göra mitt yttersta för att bl.a. skolhälsovården får nödvändiga resurser.

Emil Broberg, Anne-Marie Ekström, Kent Persson, Politometern, Intressant?

Svd, SVT,

Inga kommentarer: