torsdag 26 augusti 2010

Jobb eller bidrag - är det så enkelt?

Ja så enkelt är det i sina huvuddrag: Ska ansträngningarna var mycket större att ge förutsättningar för växande och lönsamma företag och inte minst nya företag eller att förbättra bidragssystemen? Mitt svar är "Ja".

Välfärden måste utvecklas, kulturlivet blomstra i än högre grad, forskning och utveckling bidra till framstegen .... osv tack vare fler skattebetalare. Inte genom högre skatter.
Och här tycks skiljelinjen gå emellan Alliansen och de rödgröna. Jobblinjen är alliansens och de rödgrönas är..... Ja inte är det i alla fall jobblinjen!

Idag presenterade Alliansen sitt Valmanifest; Jobbmanifestet. Och på de kommer de rödgröna att svara. Ska bli mycket intressant att se med vad och hur de vill infria sina löften till väljarna.

Det finns i jobbmanifestet konkreta förslag på 12,8 miljarder kronor för 2011. Förslag som bottnar i att alliansen värnar och utvecklar välfärden, förbättrar villkoren för arbete och företagande samt stärker ungas möjlighet till kunskap och jobb.

För hela mandatperioden har Alliansen förslag och reformambitioner som uppgår till 32,7 miljarder kronor för bland annat jobbsatsningar som sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och halverad moms för restaurangtjänster, satsningar på kunskap samt välfärd. God ordning och reda i de offentliga finanserna är en en förutsättning för alla dessa ambitioner. Det sista känns mycket tryggt.

I Haninge har vi i Centerpartiet presenterat några reformer för att ge bättre förutsättningar för växande företag, nya företag som kan skapa nya jobb eller ersätta jobb som inte har framtiden för sig; lokalt utvecklingscentrum, entreprenörskola, förenkling av kommunens upphandlingar, snabbare bygglov och stärkt samarbete med bl.a. företagens egna organisationer.

Per Altenberg, Magnus Andersson, Peter Andersson, Thomas Böhlmark, Andreas Carlgren, Johan Hedin, Mattias Larsson, Birgitta Rydberg, Kent Persson, Elisabeth Thand Ringqvist, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, DN 2, Expressen, Svd, SVT,

Uppdatering
bloggarna Magnus, Johan, Mattias och Birgitta samt texten nedan:

För övrigt kan konstateras att Dawit Isaak fortfarande sitter felaktigt fängslad i Eritrea. 3259 dagar felaktigt fängslad. Opinionsarbetet fortsätter tills han friges.

Inga kommentarer: