fredag 27 augusti 2010

EU ett viktigt verktyg - ordning i finanserna angeläget; nationellt som lokalt

Eurobarometen, visar att 75 procent av de tillfrågade EU-medborgarna tycker att EU är ett viktigt verktyg för att bekämpa den ekonomiska krisen och att en samordning av medlemsländernas finanspolitik är effektiv krisbekämpning.

Undersökningen visar också att svenskarna har en betydligt positivare syn på både den privata ekonomin och den nationella ekonomin i jämförelse med övriga EU-invånare. 72 procent av svenskarna, mot 22 procent i EU som helhet, svarar att de bedömer den nationella ekonomin som god.

Det tycker jag är ett gott betyg till hur Alliansregeringen hanterat finanskrisen. Må det också visas i de kommande valen.

Haninge visar vägen
Också Haninge kommun har en mycket god ekonomi. Det är också en följd av ett målmedvetet arbete att hålla hårt i kostnaderna, inte räkna för optimistiskt på intäkterna och att alltid budgetera för ett årligt överskott på cirka två procent.

Vårt arbete i kommunledningen har lönat sig. Dagens samhälle publicerade nyligen en undersökning som placerade Haninge på tredje plats av de 26 kommunerna i Stockholms län. Och på 37 plats av alla 290 kommuner i hela landet.

Andra bloggare om EU: Politometern,
Andra bloggare om finanskrien: Politometern,

Europaportalen,

Mats Gerdau och Mattias Johansson bloggar bl.a. om kommunernas ekonomi

För övrigt kan konstateras att det socialdemokratiska vallokomotivet Thomas Bodström idag avrest till USA. Han lär dock delta i valrörelsen via Facebook. Mona Sahlin kommenterar hans avresa med: Han är inte oersättlig. Kanske han hade fått förhandsinformation om Synovates senaste opinionsundersökning?

Inga kommentarer: