måndag 30 augusti 2010

Skolket i politiken - inte bra sätt hantera förtroenden

Att vara politiker,oavsett i kommun, landsting/region eller i riksdag, handlar om hantera ett förtroende. Som direktvald av folket är det ett särskilt ansvar att söka leva upp till de förväntningar som ställts/ställs på en. Och som vald till en nämnd, styrelse eller utskott, handlar det om motsvarande men då kanske mer om relationerna till sitt parti och partigruppen.

Dagens Nyheter har nu gjort en granskning av hur de hundratalet riksdagsledamöter som är kommunfullmäktigeledamöter, sköter sina uppdrag. Granskningen visar att en tredjedel av dessa över 100 riksdagsledamöter inte ens är med på hälften av fullmäktigemötena. Det är naturligtvis inte bra.

Det finns också många förtroendevalda som innehar uppdrag på flera nivåer. Jag är en av de många kommunpolitiker som också sitter i landstinget. Det finns fördelar med detta, bl.a att man kan bevaka frågor i landstinget och som betyder mycket för haningeborna.

Självfallet ska man sköta sina förtroendeuppdrag. Även det inte alltid är lätt att vara på plats när det är möte. Men kan man inte delta i ett möte så måste man ha fullgoda skäl för detta. Och också kunna redovisa de motiven och stå för dem. Blir det mer frånvaro än närvaro, ja då är det dags att lämna sitt uppdrag. Gränsen för att lämna ett uppdrag passerades naturligtvis långt tidigare.

Det är en viktig uppgift för var och en med förtroendeuppdrag att avgöra men partiet, gruppen, har också ett ansvar att säga till: "Nu är det dags att skärpa sig" eller "Nu är det dags att lämna".

Elisabeth Thand Rindqvist, skriver att man bör hålla sig till en stol. Tobias Cuthbert, anser att har man inte tid med flera uppdrag så ska man inte åta sig dom. Lotta Edholm, skriver om att sitta på dubbla stolar och att det inte är bra. Lena Hörngren, skriver att det måste finnas andra sätt för rikspolitikerna att behålla kontakten med hemkommunen än en tom stol fullmäktige.

Intressant?

Andra bloggare om politiker; Politometern, om riksdagsledamöter, Politometern, om förtroende, Politometern,

Aftonbladet, Svd, Politikerbloggen,

För övrigt vill jag berätta att jag nu gjort debut i valrörelsen med kortfilm på YouTube. Alla ska vi börja någon gång.

Inga kommentarer: