tisdag 31 augusti 2010

Dags att visa korten vänsterkartellen - dåliga siffror kan bli värre?

Vänsterkartellen med Mona Sahlin presenterar "reformer" på "reformer". Önskelistan bara växer.

Men hur ska allt finansieras? Inte undra på att väljarna sviker (S).
Kent Persson konstaterar att "En tydlig valvind blåser över Sverige". Jo nog tycks det vara så.

Och de dåliga opinionssiffrorna gör att (S) nu också tycks få en öppen debatt om det dåliga läget hos väljarna. Ninel Jansson, fd fackbas inom LO, skriver om detta i Aftonbladet.

Centerpartiet har nu "hyfsat till" sitt läge i väljaropinionen. Visst betyder det en hel del att valrörelser brukar ge mindre partier ökat medialt utrymme. Och Centerpartiet har synts mer nu de senaste veckorna.

Genomslaget i Alliansens Jobbmanifest för flera Centerförslag ökar också möjligheterna att vinna ökat förtroende - partiet visar att man få genomslag och uppbackning hos övriga partier för flera av sina viktiga krav inför framtiden. Sedan kan man naturligtvis undra om inte "kamrat 4 %" redan har slagit till? Tål att funderas över.

Nu återstår tre knappa veckor. En tid som kommer att kräva många insatser av många människor. Allt i syfte att vinna framgångar i de kommande valen. Och med den mobiliering som nu präglar Centerpartiet över hela landet så ser jag och många andra fram till valdagen och det faktiska valresultaten.

Rasmus Jonlund, Kent Persson, Mathias Sundin, Tokmoderaten,

DN, Expressen, Svd,

Inga kommentarer: