söndag 7 september 2008

Härlig vecka som kommer!

Söndag och snart måndag! Helgen har varit innehållsrik och jag har haft gott om tid att "ladda" för kommande uppgifter. T.ex. var lördagens jamsession på Stampen ju som vanligt, en höjdare och gav bara mersmak! Några basgångar med stöd av cd med Steve Future Band idag på eftermiddagen var gott för själen (jag spelar inte alltför ofta, tyvärr).

Som vanligt träffas vi i kommunens politiska ledning (gruppledarna och nämnsordförandena) till överläggningar kring aktuella frågor på måndagförmiddagen. Eftermiddagen och kvällen samlas kommunfullmäktige för diskussion och beslut i olika frågor.

Några frågor är jag ansvarig för i kommunledningen och alltså föredragande vid fullmäktiges behandling; fem av 26 ärenden (inklusive valärendena) plus ett ärende om Utvecklingsprogram för Rudanområdet och Hanveden som jag väckte för nästan två år sedan som medborgarförslag (satt inte i kommunfullmäktige då). I diskussionen kring "medborgarkontor och "körkort för jämställdhet" kommer jag också att vara med även om jag inte är föredragande i dessa två ärenden. Jag är ju ansvarig i kommunledningen för demokrati- och personalfrågorna.

Två interpellationer om dels Rehabilitering av kommunens anställda, dels möjlighet till Uppmuntran av personalen (bonussystem) - Förslag till internationellt program för Haninge kommun - Förslag till höjning av felparkeringsavgifterna mm. samt motionen om Avlämning av barn vid skolor.

Kring beslutsärendena råder det enighet (utom motionen), när kommunstyrelsen behandlade frågorna. I sak är vi också överens mellan majoritet och opposition när det gäller motionen. Beslutsalternativen gäller om motionen ska anses behandlas eller om den ska bifallas. Lyssna på Radio Haninge, 98,5 MHz, så kan du följa diskussionen. Interpellationerna är viktiga och jag har också besvarat dem positivt. Jag hoppas också att frågeställaren kommer att vara nöjd.

Andra viktiga ärenden på KF´s dagordning är bl.a. ramavtal för utbyggnad av Vega-staden och en motion om folkomröstning av mottagande av nyanlända invandrare. Enighet råder i kommunstyrelsen kring båda förslagen. Avtalet om Vega-staden är bra och kravet på folkomröstning avvisas.

Tisdagen är vikt för Stockholms läns landstingsfullmäktige. Några "egna ärenden" har jag inte. Men i diskussionen kring skärgårdsstiftelsens markinnehav (en interpellation, "utförlig fråga" har väckts) kommer jag naturligtvis att delta. Vi får se i övrigt vad debatten kan inspirera mig till!

På kvällen har jag möte med styrgruppen för nytt personalpolitiskt program för Haninge kommun. Ett spännande och viktigt möte. Just nu är vi inne i en viktig tid då alla anställda uppmanas att vid en eller flera arbetsplatsträffar diskutera bl.a. förslaget till personalpolitisk vision.

Å sén rullar hela veckan på med möten som avlöser varandra. Helgen kommer att ägnas konferens med Centerpartiets landstingsgrupp. Återkommer och berättar om dessa alla möten mm.

För övrigt är det nu klart: Jag ställer upp som en av många sponsorer för Hammarby Bandy den kommande säsongen. Det är tredje året. Jag förpliktar mig att betala 20:- per mål som Bajen gör i bandyns elitserie, plus moms. Jag vill alltså gärna ha vinster men inte med så många mål:-).

Inga kommentarer: