tisdag 23 september 2008

Statsbudget för jobb och välfärdssatsningar

Igår presenterad regeringen budgeten. Fokus ligger på för jobb och företagande, en budget som rustar Sverige för framtiden och förstärker välfärden. Det är en budget som är bra för Sverige, för våra medborgare och för våra företag. Och det är en budget som är bra för Haninge!

Steg tre av jobbskatteavdraget genomförs och innebär sänkta inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare med totalt 15 000 miljoner kronor. För en förvärvsarbetande Haningebo innebär detta i snitt sänkt skatt per månad med 1200 kr efter de tre genomförda jobbskatteavdragen, dvs totalt med över 14 000 kronor per år.

Regeringens sänker arbetsgivaravgiften för att stärka arbetslinjen. Det skapar än bättre förutsättningar för en god välfärd som genomsyras av rättvisa och solidaritet. För Haninge kommun innebär detta 14,4 miljoner kronor eller en kostnadssänkning på 195 kr per kommuninvånare. För Haninges företagare innebär detta ett minskat kostnadstryck med 62,2 miljoner kronor som kan användas till bland annat nyanställningar, kompetensutveckling av personal eller andra investeringar för framtiden.

Under perioden 2009-2011 förstärks kommunernas och landstingens ekonomi med motsvarande 24 000 miljoner kronor. Dessa förstärkningar ska bland annat gå till ett kompetenslyft i förskolan, en värdigare äldrevård, lägre sjukskrivningar inom kommunerna samt att korta vårdköerna och rusta upp psykiatrin. För Haninge innebär dessa förstärkningar totalt 26 miljoner kronor under 2009-2011.

Inga kommentarer: