lördag 6 september 2008

Rätt och fel i politiken?

Riksdagsmannen Lennart Levi (c), skriver i dagens Svenska Dagbladet om hur han ser på riksdagsarbetet. Behovet av utvärdering, större långsiktighet och svart-vitt tänkandet är några frågeställningar han aktualiserar. Ja han har ett antal konkreta förslag som säkert skulle göra riksdagsarbetet mer stimulerande. För partierna och inte minst för riksdagsledamöterna själva. Mycket tänktvärt och bra med konkreta förslag!

Dessvärre är det inte bara riksdagsarbetet som behöver förändras och förnyas. Även arbetet i kommuner och landsting måste bli "bättre" och attrahera flera. Inte minst unga människor och människor som är privatanställda eller själva är företagare. Istället för färre uppdrag bör allt arbete ägnas till att skapa fler och meningsfulla uppdrag. Allt för få fler att få arbeta för sina medmänniskor. Att tränas i demokrati, att leva med meningsutbytet och kravet på att nå fram till hållbara beslut.

Själv leder jag Haninge kommuns demokratiberedning. Vi har ett mycket brett uppdrag; från att föreslå hur medborgarna ska få ett ökat inflytande mellan valen, hur kommunen kan stärka det civila samhället, hur villkoren för de förtroendevalda kan förbättras till hur den kommunala styrelseorganisationen ska utformas för att motsvara framtidens krav. Spännande och stimulerande uppdrag!

En sak som jag hoppas mycket på är att samtalstonen i politiken ska bli mer personlig, öppen och inte hela tiden ta utgångspunkt, som Lennart Levi skriver, att de är i opposition alltid har fel och de som är vid makten alltid har rätt. Det är också viktigt att partierna blir mer tillåtande för enskilda förtroendevalda att agera och ta ställning i olika frågor.

För övrigt anser jag att personvalet måste stärkas. Det kommer att ge möjligheter för fler människor vill och vågar något att bli politiker. Och som kan leva med kravet att redovisa vad man själv åstadkommit.

1 kommentar:

Hans Lindqvist sa...

Mycket kloka synpunkter från Lennart Levi, inte minst ett mer öppet och lyssnande klimat i politiken. Det är bra att få tydliga ståndpunkter som står emot varandra, men inte till varje pris. Nyanserna försvinner och goda förslag från ett håll kan för evigt förbli goda förslag.