måndag 15 september 2008

Viktigt skärgårdsmöte


Bilden: Per Friden, SIKOs ordförande, jag och Kjell Bjurman, Skärgårdsföretagarnas ordförande.

I helgen var det höstmöte i SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation i Stockholms län. Mötesplatsen var Möja (dansbanan), Värmdö. Temat var SOS - Samordning och Samverkan.

Under eftermiddagen samtalade de 50-talet närvarande i ett antal grupper kring olika viktiga frågor för skärgården; bostäder, transporter, demokratin, företagande, skolor för att nämna några. Många frågor kräver sina svar och allt går inte att lösa på en gång.

Jag fick också tillfälle att berätta för deltagarna om skärgårdsstiftelsens arbete med VISION 2020, strategin för utveckling av stiftelsen för de närmaste 10-12 åren, ja kanske längre.

Skärgården står inför många och stora utmaningar. En av dem är bostadsbyggandet, en annan är skolorna. I båda fallen är länets kommuner (men också staten) viktiga aktörer. Alla berörda måste nu bestämma sig för att dra åt samma håll, att samarbete och inte lägga krokben för varandra. Då kan det bli möjligt att hantera skärgårdens utmaningar.

För övrigt kan jag berätta att Centerpartiets landstingskonferens i fredags- lördags var mycket bra; inte minst arbetspassen kring landstingets sk långtidsutredning och frågan om flerårsavtal med akutsjukhusen. Sammanträden och möten ger ju tyvärr inte tillräckligt med tid för fördjupning och reflekterande samtal.

Inga kommentarer: