lördag 27 september 2008

Hederlighet premieras - plankare sättas åt!

SL räknar med att det tusentals och åter tusentals fuskaråkare, plankare, i kollektivtrafiken. Enligt SL förlorar bolaget ca 100 000 000 kronor på fuskåkarna. Det är mycket pengar som skulle kunna användas till att t.ex. få fler bussar att gå oftare, renare och snyggare i t.ex tunnelbana och i pendeltåg, trevligare stationer osv.

SL vill nu lämna ut biljettkontrollerna på entreprenad. Socialdemokraterna är emot! Företrädare för (s) talar om "batongåtgärder" och att kontrollanterna riskerar att "få karaktären av parkeringsvakter". Är det fel att ta itu med plankarna? Varför ska hederligt folk betala om inte fuskarna sätts åt? Vad är det för fel med parkeringsvakter som ser till att de som felparkerar får böter? Gör inte de en samhällsnyttig insats eftersom de ser till att regler efterlevs?

100 000 000 kronor till bättre kollektivtrafik skulle sitta fint. Låt privata entrprenörer få visa om de kan stävja fusket! Utvärdera effekterna efter en tid. Skötsamma kollektivtrafikresenärer ska belönas med än bättre kollektivtrafik. Plankare ska betala, ordentligt!

För övrigt kan meddelas att den mötes- och sammanträdesfria torsdagen blev precis som tidigare: Viktiga, korta, effektiva och "oplanerade" möten med olika medarbetare avlöste varandra. Bra möten. Kvällen var jag gäst hos Haninge Islamiska Kulturförening. Mycket trevligt. Fredagen ägnade jag hela dagen till Mälardalsrådets kulturutskott. Och några mejlväxlingar.

Inga kommentarer: