tisdag 23 september 2008

Skarpt läge för personalpolitiska programmet!

Igår hälsade jag deltagarna i en workshop om det personalpolitiska programarbetet välkomna. Två timmar stod till vårt förfogande. Deltagare var företrädare för de kommuncentrala fackliga organisationerna, vi i den politiska styrgruppen och projektgruppen.

Bilden ovan visar projektgruppen. Från vänster Mikael Andersson, Tina Wallström-Bernhav och Karin Laurin.

Vi arbetade med "trio-metoden" och som satte de fackliga företrädarna i fokus. Vi i styrgruppen hade rollen som intervjuare och projektgruppen var observatörer. Spännande metod och lärorik. Två timmar gav mycket, mycket intressanta samtal. Och naturligtvis underlag för vårt fortsatta arbete.
Nu börjar frågorna/områdena att utkristalliseras! Nästa vecka är det workshop med alla förvaltningschefer. Sedan ska slutsatserna från de två workshoparna och synpunkterna från arbetsplatsträffarna vägas ihop. Ett remissförslag ska sedan styrgruppen presentera i början av december. Beslut ska fattas i kommunfullmäktige i juni nästa år.
För övrigt så har denna tisdag inneburit ett planeringsmöte med Peter, politisk sekreterare, lunch med arbetsförmedlingens chef Annette Johansson, möte kring den offentliga konsten i Haninge, samtal med ledningen för tekniska avdelningen i några aktuella frågor. Ett längre telefonsamtal med Zoran, journalist på Mitt i Haninge, om dels cykelvägen Handen-Dalarö, dels om återbetalning av "pensionslånet", har jag också hunnit med. Läsning av budgetpropositionen har fortsatt. För att nämna några större händelser denna dag.

Inga kommentarer: