lördag 6 september 2008

Må DN ha fel!

I Dagens Nyheter idag, publiceras uppgifter om att Cecilia Malmström, Sveriges EU-minister ska bli högskole- och forskningsminister. Som ny EU-minister sägs Johan Pehrson bli.

Det får inte ske! Cecilia Malmström är en mycket kompetent EU-minister. Den bästa vi hittills haft. Lång erfarenhet av arbetet i Europaparlamentet och nu EU-minister sedan nästan två år.

Nästa höst är Sverige ordförandeland i EU. Det ställer krav på god erfarenhet av EU-arbetet, ett brett kontaktnät och tydlighet i budskap och arbetssätt. Cecilia Malmström personifierar allt som behövs för att vara en framgångsrik EU-minister. Johan Pehrson må vara en god svenska nationell politiker. Men .....

Nu dementerar Fp-ledningen förändringen men varför avstod man när DN frågade innan uppgifterna första publicerades?

Må DN´s uppgifter vara felaktiga och att Cecilia Malmström får fortsätta som Sveriges EU-minister. Sverige behöver henne på den posten. Och EU!

För övrigt var jag idag på Stampen, första gången denna höst. Jammet var som vanlig av hög klass, med många olika sättningar och bluesstilar. Vilka musikanter.

Inga kommentarer: