tisdag 28 oktober 2008

Vega-staden tar form

Förslag till detaljplaner för Vegastaden (detaljplan 1 och 2) finns för samråd i Haninge kommunhus till och med 1 december. Syftet med förslagen är att skapa förutsättningar för en ny stadsdel i Haninge kommun, med ny pendeltågsstation.

Du som vill veta mera kan komma till kommunhuset: Handläggare finns på plats vid planhandlingarna i kommunhusets entréplan klockan 16.00-18.00 nu på torsdag den 30 oktober.

Kommunen anordnar också ett SAMRÅDSMÖTE nu på måndag den 3 november kl 17.00, Hörsalen i kommunhusets entréplan! På plats finns representanter för kommunen och exploatörer.

Vill du lämna skriftliga synpunkter så skicka dem senast första december till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 136 81 Haninge.


För övrigt känns det bra i höstmörkret att det finns goda böcker att läsa. Nu är det "I mänsklig makt" av journalisterna Claes-Göran Kjellander och Margit Silberstein som fångar mitt läsintresse. Är lokalpolitikerna pampar och småpåvar – eller är de kanske vardagshjältar som uträttar storverk utan att vi andra märker det? Boken kan varmt rekommenderas.

Inga kommentarer: