onsdag 29 oktober 2008

Viktigt med bra relationer mellan civilsamhället och staten

Staten har nu träffat en överenskommelse med de ideella organisationerna inom det sociala området. Det är resultatet av en mycket lång process.

Tålmodigt har företrädare för den ideella sektorn pratat och uppvaktat olika partiers företrädare, ja också regeringsföreträdare naturligtvis. En central rol har tidigare och nuvarande företrädare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete, spelat.

Behovet av en överenskommelse har känts mycket angeläget eftersom välfärdssamhället är i snabb förändring. Förväntningarna på den ideella sektorn har vuxit. Samtidigt som respekten för sektorns oberoende och självständighet minskat. Klåfingrigheten från administrationen och även faktiskt politiken har vuxit.

Nu växer det också fram processer ute i kommunSverige. Syftet är att söka åstadkomma motsvarande överenskommelser på lokal nivå. I Haninge startar vi nu en sådan dialog. Jag har idag skickat ut 30-talet inbjudningar till föreningar inom det sociala området. Vid vår start den 18 november kommer bl.a. Peter Örn att medverka. Han var den som ledde dialogen på nationell nivå. Han bör känna sig mer än nöjd med sitt resultat tycker jag.

Dagens citat:Det finns ingenting i kommunismens ideoligi som leder till förtryck.
Lars Ohly

Inga kommentarer: