söndag 5 oktober 2008

Nyval i Haninge?

Grundlagsutredningen sägs vara överens om att det ska bli möjligt med nyval i kommunerna. Om särskilda skäl finns. Och det som utredningen tar som utgångspunkt för sitt resonomang tycks vara det som hände i Upplands-Bro kommun efter senaste valet då (sd) fick av vågmästarroll. Effekten blev att kommunen inte hade någon politisk ledning under några månader.

I Haninge blev det ganska snabbt klart efter senaste valet att kommunen skulle styras av en fempartikoalition. Vi arbetade fram en politisk plattform och vi har antagit "spelregler" som ska gälla för samarbetet.

Och det har också fungerat, trots att (sd) och (rs) fick platser i kommunfullmäktige. Koalitionen har ju 31 av 61 mandat i kommunfullmäktige så vi är inte alls beroende av något eller båda ytterlighetspartierna.

Det är viktigt att en kommun har en tydlig och kraftfull politisk ledning. Samtidigt måste det finnas möjlighet för en majoritet i kommunfullmäktige att utlysa nyval. Grundlagsutredningen är alltså på rätt väg.

För övrigt känns det gott för en fd gästrike att Brynäs leder hockeyn´s elitserie. Måtte man bara hålla hela säsongen, som är lång, mycket lång!

Inga kommentarer: