måndag 13 oktober 2008

(s-)-bluffen om bidrag till Skutan

En enig Kultur- och fritidsnämnd beslutade den 11 juni att halvera bidraget till Skutan och att befria föreningen från ansvaret att handha underhållet av byggnaderna. Som föreningen varit ansvarig för men som det tycks råda delade meningar om innehållet i avtalets förpliktelser när det gäller just underhållet (av byggnaderna?). Men nu vill inte (s) stå för sitt beslut!

Något förslag från (s) om mera pengar vare sig till drift eller underhåll eller något annat överhuvudtaget lades inte. Inte ens ett "särskilt uttalande" för att tex. skriva varför man avstod från att lägga ett eget förslag eller varför man röstade för förslaget som sedan blev ett beslut. Men i kvällens fullmäktigedebatt försökte (s)-företrädarna påskina att de föreslagit mera pengar till Föreningen Skutan. Helt fel!

(s) har många formella synpunkter på hur vi i kommunledningen sköter oss. Det formella är viktigt för att ha lika spelregler för alla. Men det tycks inte gälla för (s) när det börjar blåsa, ja storma, som det nu gör efter beslutet om halverat bidrag till Skutan. Så här står det i protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 11 juni 2008:
_______

Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till nämnd utan eget ställningstagande.

BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:

I enlighet med förvaltningens förslag,

1. Föreningen Skutans gård och Tungelsta ridklubb erhåller 230 000 kr vardera i driftstöd fr.o.m. 1 januari 2009;

2. båda föreningarna från och med den 1 januari 2009 får möjlighet att söka kommunalt aktivitetsstöd;

3. Föreningen Skutans gård fr.o.m. den 1 januari 2009 också befrias från ansvaret att underhålla byggnaderna.

_______

Inte ett ord från (s). Se upp med de röda dunsterna gott folk! Så fort (s) säger något, skriver något: Gå till källorna och se vad de faktiskt föreslår, inte säger skriver att de föreslagit.

För övrigt har det varit en bra dag. Kommunfullmäktige antog utan debatt det förslag om internationellt program som en enig kommunstyrelse lagt fram. Nu börjar jobbet att steg för steg förverkliga intentionerna. Det ska bli inspirerande.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Man kan ju faktiskt ändra på sig. Allt behöver ju inte bli rätt första gången. Så varför inte ändra på det beslut som togs i Juni.
Jag tror inte föreningarna riktigt fattade vad det skulle innebära. Det underhåll som Skutan skulle befrias ifrån. Är ett underhåll som innebär lite färg m.m. Låt skutan få ett långsiktigt bidrag så dom kan börja satsa istället.

Raymond Svensson sa...

Visst ska man kunna ändra sig. Om det finns sakliga skäl för det. När det gäller Föreningen Skutan, som gör ett mycket, ja helt otroligt jobb för många barn och ungdomar, är det bra att man slipper ansvaret för underhållet. Samtidigt så ger kommunen bidrag till Skutan som är likvärdigt det man ger till andra liknande föreningar.

Anonym sa...

Voj voj, inlägget är gammalt men lämnar kommentar ändå;

Raymond Svensson, finns det många likvärdiga föreningar? Vilka är dom?
Jag menar då föreningar som bedriver samma öppna verksamhet som Skutan!