torsdag 9 oktober 2008

Tolkutbildning till Haninge

Tolk och översättarinstitutet (TÖI) vill flytta skrivtolk och vuxendövtolkutbildningen från Strömbäck i Västerbotten till Haninge i Stockholm.

Det är så officiellt att TÖI skriver så här på sin hemsida. "Våren 2009 startar en ny skrivtolkutbildning vid Södertörns folkhögskola. Utbildningen ges i samarbete med SVT. "

Om det blir nya arbetstillfällen och i så fall hur många kan jag i skrivande stund inte berätta. Det glädjande är ju ändå att utbildningen som sådan sätter Haninge återigen på den svenska "utbildningskartan".

Nu undrar jag hur lång tid det tar innan (s)-oppositionsrådet uttalar sig och gratulerar kommunen till den nya utbildningen. Eller ..... ? Kanske vadslagning i lagliga former ska ordnas om att han inte kommer att göra något positivt av detta?

För övrigt så hoppas jag att alla Ingrid och Inger (Dagens namn) på något sätt blir uppmärksammade. Jag sänder min hälsning till alla Ingrid och Inger från bloggen : Ha en go och glá dag!

Inga kommentarer: