torsdag 23 oktober 2008

Bo inhägnat? Nej tack!

Botrender 08 har presenterats. En av tre tillfrågade (drygt 5000) vill bo extra säkert, till exempel i ett inhägnat område med portkod eller lås. Fler bland singlarna än barnfamiljerna, 41 respektive 26%.

Så vill jag inte ha det, varken i Haninge eller någon annanstans. Vi måste värna det öppna samhället och istället med kraft ta itu med folks oro och otrygghet. Fler poliser, som är närvarande och synliga, är en väg. Men det behövs också mycket annat.

Stärka människors civilkurage, satsa på civilsamhället, ha närvarande vuxna också i "ungdomarnas miljöer", ja och vice versa, "blanda mera". Se till så att vi bygger levande miljöer där boende, service, mötesplatser osv finns på plats. Lokalsamhället kallade vi detta för när jag var aktiv i Centerns Ungdomsförbund.

Detta är inte omöjligt. Det kräver dock en långsiktighet. Ingen kvartalsekonomi som bara springer efter kortsiktiga vinster. Så därför hoppas jag att Allianspartierna i landet, i landstinget och kommunen, ska få ett ökat stödet hos väljarna. Ja, att vi i Centerpartiet ökar mest förstås. Och att oppositionen förblir opposition många år framöver. Då skapas bra förutsättningar att bygga ett land med medborgarna, för livskraft och hållbar utveckling.

För övrigt känns det rätt och riktigt att återupptagit besöken i kommunhusets gym-avdelning. Vågen visar på små men viktiga förändringar. Och jag känner mig än mer redo att ta mig an olika uppgifter. Mötesfria halvdagar som denna torsdag är också en viktig "må bra-faktor".


Inga kommentarer: