söndag 26 oktober 2008

Kärnkraftsdebatten tar ny fart?

Fyra mycket väl etablerade direktörer har i en DN-debattartikel presentat "krafttag.nu". Näringslivets organisationer står bakom satsningen. Och den syftar till att få till stånd en blocköverskridande energiöverenskommelse.

Vad som inte sägs i artikeln är dock inte svårt att förstå, även om det inte skrivs rent ut: Satsa på kärnkraften! Den nuvarande regeringens energipolitik håller inte, det är det andra budskapet.

Vilka möjligheter ligger i att svensk industri går före och agerar lok för energieffektiviseringar, energisparande och alternativa energikällor, undrar man. Inte med ett ord nämns svensk industris möjligheter till energieffektiviseringar. Alternativen till olja, kol och kärnkraft nämns inte heller. Istället skriver direktörerna om "en modern, klimatanpassad och tillväxtfrämjande energipolitik".

Av formuleringarna i artikeln kan man också med ana, "får vi inte som vi vill så kan det ju bli så att svensk industri flyttar utomlands". Så synd. Vill man bjuda in till öppna samtal vars resultat man vill ska hålla lång tid, dvs i klartext vara blocköverskridande och samla en mycket stor majoritet av riksdagen bakom sig, måste nog direktörerna tänka om.

För övrigt har det varit en lugn helg. En sextioårsfest har jag hunnit med lördagkvällen. Trevligt träffa både gamla och nya vänner för god mat och dryck. Italiensk buffé. Söndagen ägnades till att städa, tvätta och stryka skjortor och sköta lite annat hemarbete. Välkommen måndag!

4 kommentarer:

Bengt Axmacher sa...

Just det, satsa på kärnkraften. De största miljökämparna vi har idag, Lovelock, James Hansen, Patrick moore, Mark lynas har insett att utan kärnkraft går det inte att lösa problemen med en skenande förbränning av fossila bränslen, särskilt kol.

Anonym sa...

Men kan inte folk fatta någon gång att kärnkraften inte är hållbar... Den smutsar ner något otroligt vid framställningen, men det blundar vi för. Råvaran tar slut den också, precis som oljan hotar att ta slut.

Det sjuka är att ca 75% av världens energianvändning går åt till att föra krig.

Det finns oanade resurser som dessutom är hållbara, men det har väl satsats för mycket allmänna medel på kärnkraften för att vi ska sluta med den för prestigens skull. Suck!!!

Anonym sa...

RE: Anonym

"Det sjuka är att ca 75% av världens energianvändning går åt till att föra krig."

Visst krig är det mest destruktiva slöseri som förekommer. Men skall jag kunna ta åt mig en så hög siffra som 75% får du se till att presentera några trovärdiga referenser. Den känns ju väldigt hög även om man inkluderar militär verksamhet som inte är inblandad i krigsaktiviteter.

Karl-Fredrik

Birgitta Resvik sa...

Hej Raymond!

Jag tycker att det är positivt att du intresserar dig för morgondagens energiförsörjning. Och instämmer i att det är en utmaning av stor omfattning. Energieffektivisering är naturligtvis en viktig del av energifrågan. Samtidigt står det klart att Sveriges nuvarande energiplanering inte kommer att räcka till morgondagens behov. Därför är det av yttersta vikt att våra politiker ger besked om framtidens energiförsörjning.

Vänliga hälsningar,

Birgitta Resvik
www.krafttag.nu