onsdag 8 oktober 2008

Nya ledningen i Haninge "levererar"!

Haninges nya kommunledning levererar, lever upp till vallöften och den gemensamma plattformen. Oppositionen tycks stå handfallen och mest klaga, klaga och sakna egna reella alternativ. Men med klagovisor byggs ingen framtid!

Haninges skolpolitik med "kunskapsfokus" får nästan varje dag uppmärksamhet från hela landet. Eleverna är att gratulera (ja naturligtvis även deras föräldrar) samtidigt som personalen som "gör jobbet" att skapa lärande miljöer, ska ha vår uppskattning.

Äldreomsorgen är bäst i landet visar Socialstyrelsens senaste undersökning. 11 områden har granskats. Haninge får högsta betyg.

Och nyföretagandet slår rekord. Kommunen är nu på plats 31 bland landets 290 kommuner enligt Jobs and Society´s rankning. En ökning med tio placeringar jämfört med den senaste mätningen.

Kommunens ekonomi står stark, medvetna satsningar sker samtidigt som kostnaderna hålls inom gränserna för "inkomsterna". Överskott budgeteras och levereras för att skapa handlingsfrihet för framtiden.

Ett målmedvetet arbete med att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor ger resultat.

För övrigt vill jag påminna om att du kan nominera kandidater till JIM-priset, insatser för engagemang för jämställdhet, integration och mångfald. Du kan läsa mer på kommunens hemsida.

Inga kommentarer: