fredag 31 oktober 2008

Tar staten sitt ansvar?

Landets kommuner kan sägas vara ryggraden i det svenska välfärdssamhället. Skola, vård, omsorg, infrastruktur som energi, vatten och avlopp, ja listan kan göra mycket lång.

Och för att kunna fullfölja detta ansvar finns sedan länge, oberoende av vilken regeringen som sitter för tillfället, en överenskommelse mellan kommunsektorn och staten: Staten har lovat att kommunerna får kostnadskompensation för sådant som staten säger att kommunerna ska sköta.

Detta ansvar tar inte staten! Statsbidragen räknas tyvärr inte upp med inflationen. Kommunsektorns branschorgan, SKL, har räknat ut att kommunsektorn förlorar miljardbelopp på detta sätt. Det behövs en uppräkning med fem miljarder kronor från år 2010. Och besked om detta behövs inom en snar framtid. I vår och kommande sommar fastställer många kommuner och landsting sina budgetar för 2010. Spelreglerna måste vara klara innan dess.

1 kommentar:

Rolf Ström sa...

Håller nog inte med dig att staten inte tar sitt ansvar. Så enkelt är det väl inte att staten ska kompensera kommunerna genom att räkna upp statsbidragen med inflationen. Betänk att de åtgärder som nu vidtas t.ex. i åtgärdsprogrammet, även kommer kommunerna till del. En analys bör väl göras innan staten spenderar mer av skattemedlen på kommunerna. Om kommunen saknar klara spelregler så ska detta jämföras med den planering som företagen har att brottas med. Så mitt råd är att sitt lugnt i båten och spara där det uppenbart går att spara - t.ex. lägg ned den onödiga planerinen av utvidgning av Hanelsområdet vid Norra Söderby. Centern var aldrig med på de ursprungliga planerna att etablera detta område som ett handelsområde. Några nya förutsättningar att idag skulle vara befogat med utvidgning finns inte, tro mig! Så, spara på kommunal administration och planering när skattemedlen tryter är mitt råd.
Vänligen och tacksam för åtminstone tidigare "nykter" insikt i miljön vid Norra Söderby
/ Rolf