onsdag 1 oktober 2008

Mycket på gång!


Telefon, på väg till möte och innan dess behöver kaffekoppen fyllas på. Ja så är det inte alltid men ganska ofta. I denna stund fick jag också vänlig hjälp av en kollega i kommunledningen att fylla på kaffe. Många saker avhandlas med hjälp av mobiltelefon; endera samtal eller SMS.
Tisdagen innehöll tre viktiga "möten"; en workshop med förvaltningscheferna i kommunen och styrgruppen för personalpolitiska programmet, SCBs Demokratidag och NUFE´s arrangemang om arbetsrätt och arbetsmarknad inom EU. Det sistnämnda arrangemanget kan du läsa mer om på min Europablogg.
Workshopen med förvaltningschefsgruppen hade till syfte att samla in deras synpunkter och förväntningar mm på det kommande personalpolitiska programmet. Två timmar efter min välkomsthälsning kunde vi också sammanfatta ett antal medskick som vi i styrgruppen nu ska ta oss an. En stimulerande förmiddag och som gav nya vitala kunskaper inom, inom viktiga kommunala områden. Styrgruppen har nu spännande och utmanande dagar framför sig.

Inga kommentarer: