måndag 20 oktober 2008

Stabilitetsplan för Sveriges finansiella system

För att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet beslutar idag regeringen om en stabilitetsplan. Syftet är att säkerställa den finansiella stabiliteten och hantera effekterna av den internationella finansiella krisen. Det handlar ju om att öka förtroendet och därmed minska lånekostnaderna för hushåll och företag.

Regeringens förslag skickas nu till lagrådet för granskning. När lagrådet är klart bedömer regeringen att förslagen kan träda ikraft under nästa vecka. Men innan dess ska naturligtvis riksdagen säga sitt. Snabb hantering är ju ett måste med tanke på det allvarliga i situationen.

(s) har i den allmänna debatten varit högljudda och sagt både det ena och andra. Nu får vi se vad det står för när riksdagen ska behandla regeringens förslag. Jag tycker självklart att det är bra om det kan bli en bred samsyn. Vi får väl se vad riksdagens finansutskott kommer fram till.

För övrigt kan noteras hösten med regn och rusk infunnit sig. Det kan bjuda på sköna promenader i svampskogen och med en och annan svamp i korgen. Jag hoppas det kan bli en rejäl tur kommande helg.

Inga kommentarer: