måndag 1 februari 2010

Alternativen - klara besked?

Gårdagens TV-sända debatt i SVT gav väljarna besked på flera viktiga punkter: Blir det rödgrön seger så blir det många utredningar. Fortsätter Alliansregeringen blir det mer av samma politik som hittills och med arbetslinjen som grundläggande utgångspunkt. Men det finns också andra frågor som rör regeringsalternativen. Svenska Dagbladet redovisar några av dem.

Skatterna är viktiga. Det är ju de som ger underlag för den offentligt finaniserade välfärden. Samtidigt som graden av skatteuttag ger förutsättningarna för individernas egna val av vart de vill att sina intjänade pengar ska gå till. Skattenivån för pensionärerna är viktiga. Men att säga att det finns en straffskatt på pensionäer är att ta i. Istället är det ju så att de som arbetar har fått en skattebonus för att just de arbetar. Och det är på de arbetandes insatser som dagens och framtidens pensioner grundas. Färre i arbete, lägre framtida pensioner.

Alliansregeringen har motvind i opinionen. Nu gäller det nog att kraftsamla. Och inte minst för t.ex. Centerpartiet gäller det att fundera hur den sviktande uppslutningen hos väljarna ska hanteras.

1 kommentar:

Agneta sa...

Maud har ju inte varit osynlig det sista året. Raset kan därför inte bero på att centern inte har synts. Kanske har centerpolitiken blivit tydlig och klar för fler? Det är i så fall en jätteprestation. Centerpolitiken är nämligen svårt att hitta något tydligt och klart i överhuvudtaget.