lördag 13 februari 2010

Låt Internet göra jobbet - kommunala informationen är ju allmän

Offentlighetsprincipen är djupt förankrad i det svenska samhället. Och den väcker avundsjuka hos många i andra länder, ibland också tydlig "irritation", hur kan ni släppa ut så mycket ..... som en del "EU-företrädare" ibland säger eller åtminstone antyder.

Men trägen vinner! Sveriges inträde i EU har öppnat upp unionen på ett sätt som är en bra början till att verkligen bli en öppen och transparant union. Och än finns det mycket kvar att göra. Inte minst att öka förståelsen och kunskaperna om nuvarande regler, hos tjänstemän som "politiker".

I Sverige handlar det nu om att det offentliga ställer de sociala medierna och Internet i allmänhetens tjänst. Att göra allt offentligt via Internet, det som ska vara offentligt.

Lotta Edholm, folkpartets gruppledare i Stockholm, har publicerat en intressant Brännpunkts-artikel på det temat i Svd. Läsvärt. Och värt att rejält begrunda. Inte minst för oss som är förtroendevalda i kommuner och landsting.

Inga kommentarer: