fredag 12 februari 2010

Satsa på kvalitet i praktiken - förbättra med handledarbidrag

Målet är 40000 deltagare i regeringens satsning på praktik i sex månader inom kommuner, statliga verksamheter och ideella organisationer. Arbetslösa som anses stå arbetsmarknaden närmast får praktik i tre månader. Hittills har bara 109 personer fått praktik genom arbetsmarknadsåtgärden.

Lars Stjernkvist, (S)-kommunalråd, leder arbetet med att ordna praktikplatser. Han har nu lyft frågan om att det blir svårt att få fram tillräckligt med platser eftersom arbetsgivarna inte får betalt för handledningen.

Malin Siwe skriver i sin kolumn i Dagens Nyheter idag bl.a.: Man kan tycka att kommunerna borde ta fram pengarna själva. De har fått extra statsbidrag, de vet att de inom några år har rekryteringsproblem och därför borde förbereda sig. Samtidigt blir inte praktikplatser meningsfulla, mera lika lärlingsplatser, utan ordentlig handledning.

Visst har hon rätt i detta. Det gäller naturligtvis också de statliga verksamheterna. De ideella organistaionerna har dock en helt annan ekonomisk situation. Många praktikplatser skulle säkert kunna ordnas också i organisationslivet, om ekonomisk ersättning utgick för handledning och andra viktiga s.k kringkostnader.

Malin Siwe´s slutsats är: Vill regeringen ha både volym och kvalitet – då får den skaka fram ett handledarbidrag.

Det är bara att instämma. Vårbudgeten, om inte förr, bör innehålla ett förslag.

Inga kommentarer: