tisdag 23 februari 2010

Kunskapsmiljard - (C) initiativ i skolpolitiken

Centerpartiet har inte tillhört partierna som varit medialt drivande i skolpolitiken. Partiets utbildningspolitiska företrädare har istället låtit Jan Björklund varit den som fört den debatten.

Nu tycks (c)-ledningen ha förstått att det gäller att visa framfötterna, visa offentligt den utbildningspolitiska diskussion som pågått internt under lång tid. Inte minst bland de som svarar för utbildningsfrågorna i landets kommuner.

DN.Debatt idag presenterar centerledningen förslaget om en "kunskapsmiljard". Den ska utformas som en prestationsbonus och gå till skolor där eleverna tydligt förbättrat sina studieresultat. Utgångspunkten ska vara resultaten i de nationella proven i årskurs 9. Kunskapsmiljarden ska kunna gå till bl.a. bättre läromedel, fler speciallärare eller mindre grupper. Dessutom skriver c-ledningen att "goda lärarinsatser ska premieras högre. Bra lärare ska ha högre lön". Statens ansvar för att tillse att arbetsgivarna, bl.a. kommunerna, ska klara detta, kommenteras tyvärr inte.

Utgångspunkten för förslaget är att skolan misslyckats med sitt uppdrag. Resultaten är för dåliga, inte minst vid internationella jämförelser. Och allt för många lämnar grundskolan utan behörighet till nationellt program i gymnasiet.

Behövs kunskapsmiljarden? Jag är osäker eftersom vi i Haninge visat att det inte är pengar det i första hand handlar om för att skolan ska förbättra sig och elevernas kunskapsbehov stå i centrum. Och främjas. Kunskap till 100%! Istället krävs ett rejält fokus från ledningens och lärarnas sida.

Jag hoppas att Centerpartiets initiativ breddar debatten om skolans uppdrag och elevernas rätt till kunskap. Så ur det perspektivet är förslaget om en kunskapsmiljard mycket välkommet.

Inga kommentarer: