onsdag 17 februari 2010

Varför tycks omdömet försvinna i nomineringstider?

Nu briserar i media olika "affärer" kring partiers interna provval/medlemsomröstningar eller annat som har direkt koppling till de kommande valen. Varför kan inte alla personer som söker väljarnas förtroende använda ett gott omdöme?

Nu har också en "affär" i mitt eget parti, Centerpartiet, upptäckts och blivit föremål för medias granskning. Det är Centerpartiets politiske sekreterare i Uppsala kommun som använt medlemsregistret som underlag för att genom julkort söka stöd hos medlemmarna under den då pågående medlemsomröstningen.

Han lär ha ursäktat sig med att han inte visste att medlemsregistret får användas till bl.a. sådana aktiviteter. Suck! Där visas det ordentligt prov på dåligt omdöme. Och det kanske man kan ursäkta hos en nybliven medlem. Men absolut inte hos en som dels är anställd för att arbeta åt partiet, dels söker stöd för att bli partiets kommunalrådskandidat!

En sak är nog helt säker, alla dessa felaktigheter, fusk och annat som inte hör hemma i demokratiskt partiaarbete, ökar misstron mot partierna och oss som är politiskt aktiva. Vi får det svårare att värva nya medlemmar, få redan existerande medlemmar att ta på sig förtroendeuppdrag, ja att stärka och utveckla verksamheten.

Att det ska vara både utmanande, spännande och lärorikt att ha allmänhetens förtroende. Ja också lustfyllt och roligt. Det vore väl ett bra budskap att locka nya medlemmar med. Men då måste omdömena hos oss kandidater nog graderas upp ordentligt.

Inga kommentarer: