onsdag 24 februari 2010

Utveckla avdraget för hushållsnära tjänster

Så länge avdraget för hushållsnära tjänster funnits, har det varit omdebatterat.

Häromdagen presenterades en rapport från ALMEGA som visade de positiva effekterna för jobb och ekonomi som avdraget haft. Om rapporten och resultaten bloggade jag häromdagen på bloggen för kommunledningen i Haninge.

Brännpunkt, SvD, idag, publicerar Mikael Damberg, s-ledare i Stockholms län, tillsammans med SKTF-ordföranden Eva Nodmark, en artikel om hushållsnära tjänster. De förespråkar fortsatt subventionerna av hushållsnära tjänster men på ett nytt sätt jämfört med dagens system. "Utgångspunkten är att se behoven hos den grupp som har verkligt stora svårigheter att få livspusslet att gå ihop, nämligen barnfamiljerna och inte minst ensamstående med barn där tidspressen är extra hård. ....... En högre subvention av hushållsnära tjänster till just barnfamiljerna".

S-ledaren i Haninge, Robert Noord, skriver i sin blogg att "ingen tvekan om att avdraget fyller en viktig funktion för inte minst stressade barnfamiljer". Samtidigt för också han fram kritik om avdragets bristande fördelningspolitiska profil.

Det intressanta är att nu ska avdraget utvecklas, inte avvecklas. Och visst ska hushållsnära tjänster utvecklas. Här har duktiga entreprenörer att viktigt arbetsfält. Centerledaren Maud Olofsson, skrev för en tid sedan att datorsupport i hemmen också bör bli en tjänst som man har rätt att få göra avdrag för. Bra förslag, också för barnfamiljerna.

Inga kommentarer: