måndag 22 februari 2010

Klimatfrågan död?

Nio månader kvar innan FN:s nästa klimatmöte. Mexico är "mötesplatsen". Kommer det att då bli någon riktig överenskommelse? Efter Köpenhamn var det främst USA och Kina som stod i skottgluggen för att inte blev någon överenskommelse att tala om, dvs verkningsfull så att utsläppen av växthusgaser långsiktigt minskas. Och det rejält och inte på bekostnad av att människorna i de fattiga länderna och deras rättmätiga krav på bra och en långsiktigt hållbar standard.

Ledaren i dagens DN, konstaterar att det är värmen och utsläppen av växthusgaser som är hoten mot ett gott liv för människorna på jorden.

Och ska vi ha någon rimlig chans att hantera klimatfrågorna så måste FNs klimatpanel genomgå en ordentlig reorganisering. De senaste veckornas rapportering om felaktiga uppgifter, påverkar naturligtvis trovärdigheten till de uppgifter som paneln låter publicera. Finns det brister i det vetenskapliga underlaget, eller direkt felaktiga uppgifter, så minskar naturligtvis möjligheterna att det blir en bred uppslutning kring en internationell klimatpolitik värd namnet. Den kommission som nu ska se över IPCCs arbete är naturligtvis välkommen.

Samtidigt är det lätt att instämma i dagens ledare i DN, det är inte bara forskarna som ska reformera sitt arbete. Världen, i DNs perspektiv FN, behöver en bättre förhandlingsordning för att kunna hantera klimatfrågorna. Och i den frågan så reflekterade Bo Ekman, Tällberg Foundation, i en debattartikel igår. Hans slutsats är att "Den viktiga frågan att ställa är inte vad som gick fel i Köpenhamn utan hur en demokratisk grundad världsordning skall formas i denna nya värld."

Ett inlägg på det temat gjorde också ledningen för tankesmedjan Fores strax efter det snöpliga slutet för Köpenhamn-förhandlingarna.

Klimatfrågan är inte av allt död. Många kan bidra till att vi kan se framtiden an med tillförsikt; forskarna, politiken (inte minst EU-ledarna), företagen, ja du och jag.

Inga kommentarer: