tisdag 16 februari 2010

Mer personval - önskvärt eller inte?

Partierna och det politiska arbetet i kommuner, landsting och regioner behöver förnyas. Det tycks många, ja väldigt många vara överens om. Såväl förtroendevalda, tjänstemän, forskare ja även de som vill bli förtroendevalda m.fl. Det handlar både om mötesformer som sättet att kommunicera med brukare, väljare eller allmänheten.

Nu rasar i media en diskussion om "fusket hos" (M) i det provval som genomförts i Stockholm och några andra städer. (M)-ledningen i Stockholm visar att man tar sig an problematiken med stor noggrannhet. Ökat genomslag för personval hör framtiden till. Dagens ledare i Svd har en hel del argument varför denna utveckling är nödvändig och angelägen. Diskussionen om fusk mm i provval kan förhindra en nödvändig utveckling för mer personalval. Åtminstone tillfälligt.

Läser också i dagens Svd om fusk inom Piratpartiet. Fusk och att inte följa regelverk måste naturligtvis beivras. Om så inte sker, kraftfullt och med omdöme, blir det än svårare att rekrytera nya medlemmar och förtroendevalda, och inte minst att förnya partiarbetet. Då kommer väljarna och medborgarna att vara förlorare.

Inga kommentarer: