måndag 15 februari 2010

Fusket hos (M) - förtroenden som riskerar raseras

I några rikstidningar har du och jag kunnat läsa om "valfusket" i (M) i Stockholmsområdet. Kandidater sägs ha värvat nya medlemmar och betalt deras medlemsavgifter och istället fått de nya medlemmarnas röster i interna provval.

Om nu detta också visar vara sig sant, så kan det få mycket allvarliga konsekvenser för alla medborgare som fått eller söker väljarnas stöd i de kommande valen. Ja för hela partiväsendet. Och det system med begränsat personval som dagens svenska valsystem ger möjligheter till. Detta är också temat för Göran Eriksson´s kolumn i dagens Svd.

Ledaren i Dagens Nyheter tar i detta sammanhang också upp nomineringskommitténs viktiga roll: "Provvalet är rådgivande. I slutändan är det nomineringskommitten som bestämmer." ( här är det nog fel; det är nomineringsmötet som bestämmer!) Och nog tycker säkert du som jag, en kommitté måste självfallet också pröva rimligheten i olika kandidaters lämplighet för en viss placering.

En kommitté har också stort ansvar för att reflektera kring provvalsresultaten. Och att göra en samlad bedömning av hur en valsedel kan utformas för att ge partiet största möjliga genomslag hos väljarna. Om så inte vore fallet, kan du och jag fundera över varför en särskild kommitté ska finnas att förbereda nomineringsmötet.

Inga kommentarer: