fredag 26 februari 2010

Var 5e Centerväljare 2006 nu på sofflocket - ingen partisympati nu

I dag publicerar DN/Synovates februarimätning. Enligt den skulle s+mp+v, de rödgröna, få egen majoritet i riksdagen. Trots att Sverigedemokraterna nu för fjärde mätningen i rad ligger över riksdagsspärren.

Undersökningen ger all anledning för Centerpartiets ledning att fundera över framtiden. Centerpartiet får i denna mätning endast 4,9 procent, klart under valresultatet 2006.

Hur ska var femte centerväljare 2006 fås att flytta sig från "soffan" till en aktiv C-röst i årets val? Det som talar för att detta ska bli möjligt är naturligtvis att de i denna mätning inte anger något annat parti, utan "soffan", dvs inte uppger något favoritparti idag.

Centerväljarna måste känna igen partiet. Kärnkraftsfrågan och energiförsörjningen, känslan hos många av uteblivna avregleringar för att underlätta för inte minst småföretagen, den allt minskade offentliga servicen på landsbygden och i de mindre orterna, är frågor som berör många centerväljare.

Mer leverans och resultat i de frågorna kanske kan underlätta återkomsten till centerbåset hos de som nu inte har någon partisympati alls men var c-väljare 2006? Jag vet inte om det är möjligt, men jag ser det som nödvändigt. Alliansens gröna röst? Ja men kanske dags att mindre vara Alliansens trognaste röst?

Inga kommentarer: