tisdag 9 februari 2010

Gör kulturen till en viktig valfråga

Kulturens olika uttryckssätt berör oss människor på många olika sätt. Ja en del människor blir också upprörda av olika kulturella uttryck. Så ska det väl ända vara att vi som människor blir berörda, eller upprörda, över det som vi kan åse eller uppleva.

Kultur engagerar många människor. Professionella som amatörer. Tusentals människor gör också fantastiska insatser för att utöva ett aktivt värdskap för olika kulturevenemang. Människor i teater- eller musikföreningar, folkets hus eller bygdegårdsföreningar och motsvarande gör förutsättningar för tiotusentals människor, inte minst i mindre orter och ute i landsbygden, att ta del av professionellt utförda kulturprogram. För att inte tala om alla de som fritt och frivilligt utgör medarbetarskaran i studieförbunden och ger möjligheter för att Hela Sverige ska leva, i kulturSverige.

Amatörkulturen spelar också en viktig källa för tusentals människors hälsa och välbefinnande. Det skapar möjligheter till personlig utveckling, ofta i nära samspel med medmänniskorna.

Signaler finns från de rödgröna att kulturen ska bli en viktig valfråga. Och jag hoppas innerligt att Allianspartierna tar sig an den utmaningen. Alliansen har lagt grunden för en ny kulturpolitik och som tar avstamp i nutiden. Den kan bara bli bättre, men inte med den rödgröna politiken.

Inga kommentarer: