tisdag 22 mars 2011

Politik - självplågeri?

Politik handlar om förtroende. Hos allmänheten och hos medlemmarna. Politik handlar också om hårt arbete, sällan utan personliga uppoffringar. Det sista gäller inte minst de tiotusentals fritidspolitiker i kommuner, landsting och regioner.

Politiker engagerade på nationell lever ofta under stark press, alltid leverera rätt budskap. Den mediala uppmärksamheten ställer ofta partiföreträdare på riksnivå inför nästintill orimliga situationer.

Att företräda ett parti är en svår konst. Klargörande och samtidigt på ett sätt som gör att de egna partiets medlemmar känner förtroende, tillit och arbetsglädje. Och att arbetet också bidrar till bra opinionssiffror. Erfarenhet i kombination med förnyelse är lätt att kräva, svårt att leva upp till. Under lång tid ska man företräda sitt parti och det kan också medföra att partiet ”tröttnar”, eller åtminstone ledningen. Så har nu skett när det gäller Juholt och Östros. Alliansen är att gratulera för socialdemokraternas petning av Östros.

Aftonbladet, DN, Impuls, Svd,

För övrigt kan meddelas att Gustav Andersson, miljö- och skärgårdslandstingsråd (C) tillbakavisar att Stockholms länslandsting nedmonterat miljöpolitiken.

5 kommentarer:

Harry Sett sa...

Inte ett ord om att Socialdemokrater bör vara emot hot mot oliktänkande och stärka den politiska demokratin.

Raymond Svensson sa...

Tack Harry för ditt inlägg.

Mattias sa...

Fredrik Reinfeldt har tidigare gått ut och visat stöd för dem som hotar och misshandlar sverigedemokratiska politiker. Jag röstade på M i valet 2006, jag kommer aldrig någonsin att rösta på dem igen. I valet 2010 blev det Sverigedemokraterna för första och troligen inte sista gången.

Hur ser ni inom Socialdemokraterna på hot, misshandel och trakasserier mot förtroendevalda politiker? Jag tänker t.ex på Issa Issa i Sverigedemokraterna som misshandlades brutalt av muslimer för att han var kristen och Sverigedemokrat.

Ger även ni ert stöd till liknande terrorhandlingar mot demokratin? Jag ser ju hur våldet breder ut sig i samhället. Är det någon socialmoderat överenskommelse ni har om att söndra och härska genom våld och terror?

Anonym sa...

Minsta kritik man framför mot vår nuvarande invandrings- och flyktingpolitik upplevs som rasistisk. Det enda förnuftiga sättet att överleva är att vara tyst och helt enkelt acceptera att Sverige inte tillhör svenskarna utan att landet är omvärldens egendom. Spännande att man kan avidentifiera ett lands befolkning sin stolthet och samtidigt hysa noll respekt för den kultur som vi fått i arv. Men jag förmodar ett det är en del i en extremt utvecklad marknadsekonomi, där vi tror att avidentifikationen ska hjälp oss till ekonomiska framgångar. Men kan livskvalitet enbart mätas i ekonomiska termer?
Kommer vi någonsin känna stolthet för Sverige under nationaldagen?

MRJ sa...

Mattias: det är väl ganska tydligt vad partierna står i frågan om direkt våld? Du slår in öppna dörrar, men du kanske använder frågan retoriskt?

Reinfeldt syftade på att om man har åsikter som i sig är extrema och våldsamma (det är så de uppfattas av ungefär 90 % av befolkningen) så får man räkna med extrema reaktioner. Reinfeldt konstaterade faktum, inget annat.

Anonym: inte vet jag om "minsta kritik" upplevs som rasistisk? Det är många som debatterar flyktingpolitiken kritiskt men utan att tillskriva stora folkgrupper homogena essentialistiska egenskaper - det vill säga det vi lite slarvigt kallar "rasism".
Problemet med den retorik som du använder, och många med dig, är att ni faktiskt inte lyssnar så länge er motståndare inte håller med er. (sd) är som ett barn som står i hörnet och surar för att det inte får de bästa leksakerna för sig själva. Det är därför jag anser (sd) fullständigt inkompetent.

Varken i politiskt avseende(förmågan att röra sig i en politiskt kontext) och praktiskt avseende(den politiska genomförbarheten).

Detta är också en följd av att åsikterna faktiskt är fel i sak och världsfrånvända. Det är därför inget nationalistiskt projekt har lyckats i globaliseringens tidevarv från 1900 och framåt.
Det är ju till och med så att etniska konflikter kommer ur nationalistiska anspråk. Det är alltså (sd) och andra nationalistersom själva som driver på de etniska konflikterna.

Slutligen, även om 90% av befolkningen håler med (sd) är de fortfarande världsfrånvända. Resultatet av ett strikt genomförande av (sd)-politik - även med folkligt stöd - skulle bli att Sverige går under som nation. Det har hänt förr på andra platser.