måndag 7 mars 2011

"Opinionsbildning" förbjudas?

DNs huvudledare idag tar upp en viktig samhällsfråga: lobbyismen som brett ut sig allt mer under senare år.

Lobbyism har väl alltid funnits i det svenska samhället. Men då var inte själva uttrycket på modet. Inte heller att företag eller intresseorganisation kunde köpa sig en tjänst som arbetade för den egna saken.

Mats Engström problematiserar frågan. Det gör han rätt i.

Inga kommentarer: